ตัวอักษรวิ่ง

ยินดีต้อนรับสู่รั้วฟ้า-ขาว โรงเรียนบ้านชำแจงแมง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์ (045) 660423

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผลการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก

สรุปผลการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก วันที่ 12-14 ธันวาคม 2555


                                                                                                                                                         

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลงานและความภาคภูมิใจ

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 61 ที่เมืองทองธานี
ชนะเลิศการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประเทศ
ฝีกซ้อม โดย อาจารย์ สุกัญญา สมสะอาด
นักเรียนเข้าแข่งขัน เด็กชายนราธิป เกตุพงษ์
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพใหญ่

พันธกิจและวิสัยทัศน์

ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากรของเรา

สวัสดีบ้านเฮา

หมู๋เฮาชาวชำแจงแมง ขอสวัสดีการเยี่ยมบล็อกจ้า